Subject: CVS commit: pkgsrc/net/libquvi-scripts
From: Thomas Klausner
Date: 2013-12-06 00:31:35
Message id: 20131205233135.2516296@cvs.netbsd.org

Log Message:
Update to 0.4.21:

v0.4.21 (2013-11-30) / Toni Gundogdu

Toni Gundogdu:
 - FIX: website/101greatgoals: redirect: Add URL scheme [d1313ea]
 - FIX: website/arte: Reimpl. support [7084f63]
 - FIX: website/beeg: title pattern [6dd0013]
 - FIX: website/cbsnews: Adapt to website changes [cda2d12]
 - FIX: website/publicsenat: Reimpl. support [e33d3f9]
 - FIX: website/senat: Reimpl. support [cf3210c]
 - FIX: website/spankwire: Reimpl. support [33745ae]
 - FIX: website/vimeo: Reimpl. support [ac21fa0]
 - Mark website/imdb as "FIXME" [a3e6fb3]
 - Mark website/justintv as "FIXME" [f50dc23]
 - Mark website/wdrmaus as "FIXME" [547ba93]
 - quvi/util: Add json_get function [43d2654]
 - quvi/util: Add xml_get [e24824c]
 - website/canalplus.lua: Add support for {d8,d17} [a505772]

 44 files changed, 539 insertions(+), 542 deletions(-)

v0.4.20 (2013-11-04) / Toni Gundogdu

Toni Gundogdu:
 - Add website/dorkly.lua for dorkly.com [6528f5d]
 - FIX: website/collegehumor.lua [168d954]
 - FIX: website/redtube.lua: media stream URL pattern [ed756ef]
 - FIX: website/tcmag.lua: Media stream URL pattern [e90c00d]
 - website/arte.lua: Mark as FIXME [a823ef0]
 - website/vimeo.lua: Mark as FIXME [a2279ff]

 14 files changed, 202 insertions(+), 189 deletions(-)

v0.4.19 (2013-10-04) / Toni Gundogdu

Toni Gundogdu:
 - FIX: website/funnyordie.lua: Media stream pattern (PORTpt9) [3160719]
 - FIX: website/liveleak.lua: media stream URL pattern [bba8e1f]

 2 files changed, 8 insertions(+), 6 deletions(-)

v0.4.18 (2013-09-03) / Toni Gundogdu

Tobias Gruetzmacher:
 - FIX: website/dailymotion.lua: sequence pattern (no match: sequence) [3d71c75]
Toni Gundogdu:
 - FIX: website/funnyordie.lua: Media stream URL pattern (PORTpt9) [84c83f7]

 2 files changed, 4 insertions(+), 5 deletions(-)

Files:
RevisionActionfile
1.8modifypkgsrc/net/libquvi-scripts/Makefile
1.6modifypkgsrc/net/libquvi-scripts/PLIST
1.7modifypkgsrc/net/libquvi-scripts/distinfo